Cách tải video từ Twitter về máy tính: Các bước để tải video

Bạn có thể tải video yêu thích từ Twitter về máy tính để bàn bằng cách sử dụng TwitClipper. Dưới đây là các bước cơ bản:

Bước 1: Sao chép URL của video

Trước tiên, truy cập vào trang web của Twitter và tìm video mong muốn. Sau khi tìm thấy video, nhấp vào nút 'Chia sẻ'.

Tiếp theo, nhấp vào nút 'Sao chép liên kết' để sao chép URL của video vào bảng ghi tạm của hệ thống.

Bảng xếp hạng lưu trữ video Twitter

Bước 2: Tìm video

Truy cập vào trang chủ của TwitClipper.

Nhấp chuột phải vào ô tìm kiếm để dán URL và nhấp vào nút 'Dán' trong menu thả xuống.

Sau đó, nhấp vào nút 'Tìm kiếm'.

Bảng xếp hạng video Twitter

Bước 3: Tải video xuống

Nhấp vào nút 'Tải xuống' để lưu trữ video cục bộ.

Bảng xếp hạng lưu trữ video

Video đã tải xuống sẽ được lưu trữ trong thư mục được chọn hoặc thư mục mặc định của hệ thống, ví dụ: thư mục 'Tải xuống' trên Windows.