Lưu video từ Twitter: Cách tải về điện thoại thông minh Android

Để tải video từ Twitter về điện thoại thông minh Android mà không có dấu watermark, bạn có thể lấy video yêu thích của mình với TwitClipper. Có ba bước cơ bản.

Bước 1: Sao chép liên kết video

bảng xếp hạng lưu video Twitter

Bước 2: Tìm kiếm video

bảng xếp hạng video Twitter

Bước 3: Tải xuống video hoặc âm thanh

bảng xếp hạng lưu video

Bây giờ bạn có thể dễ dàng lưu video Twitter yêu thích của mình!